• link1
  • link2
  • link3

Talande detalj

Skrivet av Anders W Jonsson 2009-09-11  |  no kommentarer

i turbulensen kring Bodström är vänsterns Dinamarca. Ohly har skickat ut sin skolpolitiska taleskvinna, Rosanna Dinamarca, för att på skolpolitisk grund skjuta mot Bodström. Hennes inlägg publiceras i Expressen.

När hon ska beskriva vänsterns skolpolitik väljer hon att lyfta tre punkter

För det första ska skolor inte få drivas i aktiebolagsform.

För det andra ska inte en organisation få driva hur många skolor som helst (vän av ordning frågar sig då hur V kan tycka det är ok att en kommun driver hur många skolor som helst).

För det tredje ska kommunerna få stänga friskolor som de vill.

Inte med ett ord lyfter vänstern ordet kvalitè. Helt ointressant vilken verksamhet som bedrivs i skolan och vad resulatet bli. Det viktiga är ägandet.

Inte med ett ord lyfter vänstern elevers och föräldrars rätt till makt och inflytande.

Det är tillsammans med vänstern som Mona Sahlin ska forma sin skolpolitik….

Voffor gör Bodström på detta viset?

Skrivet av Anders W Jonsson 2009-09-11  |  3 kommentarer

Många frågar sig nog varför Thomas Bodström valt att sätta sig i styrelsen för Pysslingen AB?

En förklaring är att han behöver pengar. De 10 000 tals kronor han får i arvode är skälet till att han tackat ja till styrelsen. Det tror jag inte på.

 Den andra förklaringen är att karl´n är korkad. Det vet jag att han inte är.

 Den tredje förklaringen är att han är kallt beräknande. Siktar på att bli partiledare och statsminister.

 Socialdemokraterna är ett parti där makten är den bärande tanken. En stor del av de tongivande har valt sossepartiet av främst ett skäl. Partiet har innehaft regeringsmakten under en stor del Sveriges moderna historia. För den som vill sitta vid maktens köttgrytor ett givet val. Att förlora regeringsmakten 2010 är inget större bekymmer för vare sig Mp eller V men det är en katastrof för S.

 Att vinna tillbaka makten för sossarna handlar om att vinna tillbaka mittenväljarna i de stora städerna. Därom råder inget tvivel. S är i Stockholm ett allt mindre parti, fjärde största enligt vissa. Med kamrat Ohly som potentiell finansminister har inte sannolikheten för att vinna medelklassen i Stockholm ökat. Mp som villkorar regeringssamarbetet med att sätta stopp för att lösa trafikkaoset i Stockholm gör inte det hela lättare först sossarna.

 En opinonsundersökning visade nyligen att sossars förstahands val som statsminister heter Margot. Alla vet att hon aldrig kommer att ställa upp. Andra handsvalet heter Bodström i efternamn. Först på tredje plats kommer Mona Sahlin.

 Det ryktas på stadens gator att det i socialdemokraternas högsta partiledning finns starka röster för att säga upp samverkan med V och därmed även med MP. Vissa säger också att den uppfattning som många gräsrotssossar har (dags att byta partiledare) nu har öppet har sagts av människor i den absoluta toppen.

 Det är då kanske inte så konstigt att Bodström väljer att, just nu, ställa sig till förfogande för Pysslingens styrelse.

 Pysslingen är det företag som orsakade 80 talets stora ideologiska debatt. Pysslingen gav upphov till Lex Pysslingen där vinster förbjöds barnomsorgen. Vad kan vara smartare för den som vill stå för förnyelse,  vinna tillbaka mittenväljare i Stockholm och därmed se till att socialdemokraterna återtar Rosenbad än att sätta sig i styrelsen för Pysslingen.

 Bodströms initiativ har också givit önskad effekt. Den sparkade partisekreteraren Juholt kräver att Mona gör något. Motivet är att han är upprörd över att inte ha fått fortsätta som partisekretare. Dessutom har Bodström fått kamrat Ohly att gå till frontalangrepp. Ohly är inte ett dugg intresserad av att projekt ”rödgrön regering” lyckas. Hans primära mål är att stärka sin egen hotade position. Han har förlorat varje val sen han blev partiledare.

 Bodström är en spelare. Han tar en chans men vinsten kan bli betydande. Likaså förlusten.

Sanktioner ger kortare arbetslöshet

Skrivet av Anders W Jonsson 2009-09-10  |  no kommentarer

I en rapport visar IFAU att de som går på a kassa och drabbas av en sanktion, ex vis på grund av att arbetslös nekat erbjudet arbete, så leder det till att arbetslöshetsperioden blir kortare. En viktig iakttagelse.

Anna Hedborg, tidigare LO ekonom och socialdemokratisk minister, säger i en intervju med anledning av sin 65 års dag att ska vi ha generösa ersättningsnivåer för arbetslösa och sjukskrivna så bygger det på att alla som på något vis kan försörja sig själva genom arbete verkligen gör det.

Det hon därmed också säger är att vänsterkartellens politik dvs att både vilja ha generösa ersättningsnivåer OCH samtidigt inte ställa krav på arbetslösa och sjukskrivna är en tulipanaros. Det går säga men finns inte i verkligheten.

Hade Mona Sahlin fått fullfölja sin strategi dvs att få förnya partiets politik, bland annat i den kloka riktning som Anna Hedborg visar på, och dessutom fått bilda samarbete med Mp utan kamrat Ohly hade hon haft chansen att lyckas.

Nu blev det inte så och det är inte Monas fel kan jag tycka.

Vårdvinster upprör

Skrivet av Anders W Jonsson 2009-09-10  |  no kommentarer

De fem största vårdbolagen gjorde miljardvinster under fjolåret. Det upprör. Upprör beroende på att om privata vårdgivare kan producera sjukvård, oftast med nöjdare patienter och personal, samtidigt som man genererar överskott i miljardklassen så tyder det på mycket dålig effektivitet i den offentligt drivna sjukvården.

Min slutsats blir att om mer av sjukvården produceras  privat men finansieras via skattsedeln kan vi få betydligt mer sjukvård för skattepengarna.

Tillbaka i katedern

Skrivet av Anders W Jonsson 2009-09-09  |  1 kommentarer

070707 var en dag fylld av vigslar liksom 080808. 090909 fick jag också göra något riktigt trevligt nämligen att åter stå i katedern och prata om barn med astma/allergi. Inbjuden av astma/allergiförbundet i Gävleborg. Auditoriet på Folkhögskolan i Bollnäs välfylld av föräldrar, lärare och skolsköterskor.

Riktigt roligt var det tyckte jag.  Som tack fick jag en påse godsaker och de värmande  orden ”Du har ikväll pratat för pedagoger och är själv en god pedagog”. Men så kommer väl också doktor från grekiskans ”den som undervisar”.

Kostnaden för socialbidrag ökar

Skrivet av Anders W Jonsson 2009-09-07  |  1 kommentarer

Idag kommer kvartalsstatistiken från Socialstyrelsen där man ser att kostnaden för försörjningsstöd (socialbidrag) nu för tredje kvartalet i rad ökar.

 

Det framgår tydligt att kostnaden för ekonomiskt bistånd sjunker fram till sista kvartalet 2008. Perioden 2006 till 2008 hade vi en för Sverige unik period då både antalet arbetslösa och antalet sjukskrivna/förtidspensionerade och kostnaderna för socialbidrag minskade. Sen kom den djupaste lågkonjunkturen i mannaminne (få minns väl idag 30 talets depression) och därefter har arbetslösheten och då även socialbidragskostnaderna ökat.  Kostnaden för kommunerna har ökat med 15% eller 800 miljone. På helår kommer det säkert att närma sig 2 miljarder i ökade kostnader. Kan ställas till att kommunsektorn i år får sina försäkringspremier sänkta med 2,3 miljarder på grund av den sjunkande sjuktalen.

Kostnaderna för socialbidrag ska öka när Sverige går in i en djup lågkonjunktur. Det är som hela tanken med socialbidrag. Sen är de viktigt att både socialbidrag och arbetslöshet minskar när högkonjunkturen kommer. Där ligger den stora utmaningen för regeringens ekonomiska politik.

Siffran 2 miljarder kan också ställas i relation till de 10 miljarder som idag regeringen beslutat överföra till kommunsektorn. Tillsammans med de 7 miljarder som beslutades under våren är det 17 miljarder.  Kommunernas och landstingens ekonomi var lika svag 2002 som den är 2009. Då tillförde sossarna  5,9 miljarder.

De socialdemokratiska kommentarerna är rätt kul att läsa.  Bäst uttrycker kommunalrådet ( s ) i Nybro det ”för lite och för sent svarar han kort”. Stackars Östros får brodera ut det mer med prat om brandkårsutryckning osv.  Smartare är Miljöpartiets Maria Wetterstrand som vill sno åt sig äran genom att säga att ”regeringen stjäl vår politik”.

Djup lågkonjunktur är alltid ett drömläge för oppositionen men så ej i Sverige 2009. Problemet för de rödgröna är att så allt för många inte går på ”mycket mer åt alla”. Förlorar man som parti trovärdigheten i att kunna styra landet så har man en rejäl uppförsbacke minst sagt.

Dagen tredje stora nyhet är väl SAAB. I hanteringen av SAAB sattes nog första spiken i de rödgrönas kista när Mona Sahlin redan i november tyckte att staten kunde köpa SAAB.

Hjälp för långtidssjukskrivna

Skrivet av Anders W Jonsson 2009-09-04  |  7 kommentarer

Idag berättar två ministrar hur de långtidssjukskrivna ska få hjälp att komma tillbaka.  

Bakgrunden till förslaget är att vi 2006 hade en sjukförsäkringen som spårat ur. Vi hade världens friskaste befolkning men världens flesta och längsta sjukskrivningar. Sjukskrivning hade i Sverige blivit lösningen på många problem. Sjukskrivning var en passiv åtgärd. Den som blivit sjukskriven kunde gå i månader och år utan någon som helst hjälp att komma tillbaka. För att förbättra statistiken hade dessutom socialdemokraterna infört en princip som gjorde att de flesta efter ett års sjukskrivning per automatik blev förtidspensionerade. 2006 förtidspensionerades 140 personer per dag varav 10 var ungdomar.

Bland de 18 större och mindre förändringar som gjordes 2008 var en av de viktigare att införa en bortre tidsgräns i sjukförsäkringen. Det har alltid funnits i de flesta andra länder men ej i Sverige. Idag kan man därför vara sjukskriven i 12 månader och därefter få förlängd sjukskrivning i ytterligare 18 månader. Det finns undantag från regeln som ex vis svår cancersjukdom eller för den som väntar på transplantation.

Regeringen har hela tiden varit tydlig med att de som vid den bortre tidsgränsen lämnade sjukförsäkringen skulle få hjälp. Sossarnas skrämselpropagande att de skulle kastas ut, hänvisade till socialbidrag hos kommunerna, visar sig nu vara just en nid bild.

 Målgruppen är de personer vars dagar med sjukpenning eller sjukersättning har tagit slut. Under 2010 handlar det om sammantaget 54 000 personer varav ca 17 000 lämnar sjukförsäkringen redan i januari 2010.  Att det är så många 2010 är resultatet av de gamla reglerna där man kunde vara sjukskriven under åratal utan någon som helst hjälp.

 Allt tyder på att när nu samtliga förändringar av sjukförsäkringen är på plats har sjukskrivningarna blivit mycket färre. Alla har insett att sjukskrivning inte löser alla problem. Sjukskrivningarna har dessutom blivit kortare genom att de aktiva insatserna för att hjälpa människor tillbaka i arbete blivit många fler. Det kommer därför efter 2010 att vara färre som går sjukskrivna i två och ett halvt år.

Jag kan hålla med om att det tagit tid. Samtidigt har det varit viktigt att de långtidssjukskrivna får rätt hjälp.

Stockholmssosse mot jämtsosse

Skrivet av Anders W Jonsson 2009-09-03  |  no kommentarer

Socialdemokraternas ledande nationella sjukvårdspolitiker Ylva Johansson tog igår kväll heder och ära av sin partikamrat, homeopaten Robert Uitto, som leder landstinget i Jämtland.

Ylva var inte nådig. Jämtlands läns landsting hade inte levt upp till sitt ansvar. Hade Ylva fått bestämma hade Socialstyrelsen eller någon annan myndighet i Stockholm bestämt att Hälsocentralen i Sveg skulle fått stänga.

Centerns landstingsråd i Jämtland, Marianne Larm Svensson, har nu interpellerat Uitto. Hon undrar med viss empati hur det känns när hans höga partikamrat, förra sjukvårdsministern Johansson, tycker att han och sossarna i Jämtland misskött sitt jobb och frågar sen stillsamt hur hans sosseparti tänker när de tror att de sjuka i Sveg blir hjälpta av att man i Stockholm beslutar att hälsocentralen skulle stänga.

Kanske hade otur när de tänkte kan man misstänka.

Kloka frågor som Larm Svensson ställer tycker jag. Risken är väl stor att svaren inte blir lika kloka…..

LAS igen

Skrivet av Anders W Jonsson 2009-09-03  |  no kommentarer

Tidningarna i Hälsingland har åter publicerat ett inlägg från mig och Magnus Svensson. Vi får ett svavelosande svar av Sören Thunell. Samtidigt har folkpartiet förstått att Centerpartiet haft rätt om att LAS måste moderniseras.

Ungdomsarbetslösheten igen

Skrivet av Anders W Jonsson 2009-09-03  |  3 kommentarer

Märkligt att just Kommunals företrädare inte tycker att LAS är något som helst bekymmer. Inom landsting och kommun sker stora neddragningar. De som får sluta är med få undantag ungdomarna. Medelåldern bland undersköterskorna på våra sjukhus är på grund av LAS närmare 65 än 25 men Kommunal tycker inte att det är något som helst problem.

Samtidigt som Mats Hedbergs skrev sin debattartikel kom SCB med sin arbetskraftsundersökning. Den hade ungdomsarbetslösheten som tema och visade bland annat att i Sverige är risken för en ungdom att drabbas av arbetslöshet är fem gånger så stor som den är för övriga. I Tyskland är risken 1,3 gånger större för ungdomar. Det finns flera förklaringar till att det är så men att som Hedberg gör bortse ifrån den lag, LAS, som säger att när en arbetsplats ska säga upp anställda är det anställningstid och inte kompetens som ska vara avgörande är något märkligt.

När sen Hedberg kritiserar att regeringen drog ner på de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna hösten 2006 reducerar han sig till en socialdemokratisk valarbetare. I högkonjunktur ska inte arbetslösa gå på AMS kurser utan ta lediga jobb. I lågkonjunktur ska däremot de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna öka. Det är vad som sker nu. Under sossarnas tid vid makten 94 till 06 var det inte så. Den som tittar hur stor andel av de arbetslösa i Gävleborg som varit sysselsatta inom AMS ser att kurvan inte samvarierar med hög och lågkonjunkturer utan med valår. 1998, 2002 och 2006 ökade andelen sysselsatta inom arbetsmarknadspolitik. För sossar handlade AMS åtgärder om att minska den öppna arbetslösheten inför val.

Frånsett SCB:s skrämmande siffror om ungdomsarbetslösheten kom förra veckan även siffrorna som visade att svensk fackföreningsrörelse inte på hundra år förlorat så många medlemmar. Inte undra på när LO ombudsmän tycker det är viktigare att slåss för det socialdemokratiska partiet än att värna sina unga medlemmar.

Tänk om Kommunals företrädare istället kunde lyssna på arbetslösa unga och kanske även läsa DN debatt där fyra socialdemokratiska kommunpolitiker bönar och ber för en förnyelse av socialdemokraternas politik. De vill bland annat ersätta lagen om anställningsskydd med en lag om rätt till omskolning eller kompetensväxling vid arbetsbrist. Klokt tänkt! Tyvärr är väl risken att deras vädjan om förnyelse klingar ohörd då det viktigast nu verkar vara att tillsammans med Ohlys fd kommunister hitta en gemensam plattform inför valet.

 

 

Anders W Jonsson  ( c )                           Magnus Svensson ( c )

img img img