• link1
  • link2
  • link3

Invandringens USA

Skrivet av Anders W Jonsson 2006-08-15  |  inga kommentarer

USA upplever nu en snabb ökning av antalet invandrare. Läs artikel i New York Times. Folkräkningen 2006 visar en ökning med 16% den sista fem åren. Det är framförallt mexikanska invandrare. Det nya är att man inte längre bosätter sig i de Californien, Florida, New Mexiko och New York utan även delstater som Michigan, Montana och Maine får sin beskärda del.

Mekanismen är att en familj från ex vis Nicaragua bosätter i ett litet samhälle. Får snabbt jobb och integreras i det amerikanska samhället. Skriver hem och berättar och familj och vänner följer efter.

Vi har mycket att lära av amerikansk integration eller kanadensisk för den delen.

Bookmark and Share

Psykisk ohälsa bland ungdomar

Skrivet av Anders W Jonsson 2006-08-15  |  inga kommentarer

Ungdomar med psykisk ohälsa har ökat med 30 % de senaste 20 åren. På DN debatt presenterar Folkhälsoinstituet och Sven Bremberg en statlig utredning som visar att det är ungdomsarbetslösheten och brister i skolan som är förklaringen. Nu finns diagnosen, det som återstår är behandlingen kommenterade jag.

Under perioden 1980 till 2003 ökade antalet vårdtillfällen åtta gånger för flickor i åldern 15 till 19 år. Fler kvinnor i åldern 20 till 24 år och fler pojkar och unga män vårdas också på sjukhus för depression och ångest . Psykiska besvär har blivit vanligare även i andra åldrar men ökningen har varit mest uttalad bland ungdomar och saknas helt för äldre.

I debatten har allehanda förklaringar till ökningen funnits. Skulden har lagts på alltifrån allmänt moraliskt förfall till nedskärningar i offentlig sektor.

I den första vetenskapliga genomgången av orsakerna har Sven Bremberg kunnat visa att det inte handlar om det ökade antalet skilsmässor, försämrade kontakten mellan föräldrar och barn eller personalminskningar inom förskola och skola.

Förklaringarna är två. Det handlar det om den skyhöga ungdomsarbetslösheten. Den andra förklaringen är att skolan har misslyckats med att utveckla eleverna att möta dagens ökade krav i samhället.

Sven Brembergs utredning är en oerhört viktig del i att kunna angripa den psykiska ohälsan bland ungdomar. Nu finns diagnosen. Det som återstår är behandlingen i form av kraftfulla åtgärder mot ungdomsarbetslösheten och en snabbare pedagogisk utveckling inom skolan.

Bookmark and Share

Nationaldemokraterna i Dalarna

Skrivet av Anders W Jonsson 2006-08-15  |  1 kommentarer

Bra reportage i GävleDala TV igår. De rasistiska partierna Nationaldemokraterna och Sverigedemokraterna försöker ta sig in i politiska församlingar. Igår intervjuades Jimmy Windeskog, riksdags och kommunkandidat, på Gävle Dala.

Partierna går till val på hårdare tag mot brottslighet. Hur stämmer då det frågade reportern med att Du nyligen dömts för att ha stulit folköl på ICA. Det var väktarens fel påstod den presumtive riksdagsledamoten.

Nästa fråga rörde ett annat paradnummer för ND och SD nämligen att man ska göra rätt för sig. Hur stämmer det undrade reportern med att Du själv har stora skulder och är aktuell hos kronofogden där Dina skulder ökat under senaste året.

Granskande journalistik är en förutsättning för demokrati, den saken är klar.

Bookmark and Share

Socialdemokraterna och energin

Skrivet av Anders W Jonsson 2006-08-14  |  inga kommentarer

Idag går Sinikka Bohlin (s) på Arbetarbladets debattsida ett krystat försök att angripa Centerpartiets överenskommelse i Alliansen om energipolitiken den kommande perioden. Sinikkas problem är att hon i sakfrågorna säkert kan ställa sig bakom stora delar av Alliansens energipolitik.

Angreppspunkten är att Alliansen inte har berättat hur det ska bli på lång sikt. Lustigt påpekande då vänsterkartellen inte ens kan berätta hur det ska vara under kommande mandatperiod. Lars Ohly och Peter Eriksson tycker att kärnkraften ska snabbavvecklas under kommande period medan Göran Persson tycker att någon ytterligare reaktor inte ska avvecklas under lång lång tid framöver. Vilken energipolitik den väljare får som lägger sin röst på något av vänsterkartellens tre partier vete väl inte ens fåglarna.

Det bekymmer Sinikka och de flesta socialdemokrater har i energidebatten är att de har betydligt mer gemensamt med Alliansens energiöverenskommelse än med sina eventuella regeringskamrater. Den som jämför den nya Alliansöverenskommelsen med den överenskommelse som centerpartiet hade med socialdemokraterna upptäcker att de på det stora hela är ganska lika. Efter valet finns det alltså minst fem riksdagspartier som i princip tycker likadant om energipolitiken. Därför hoppas jag att en ny Allians regering redan under hösten kan inbjuda socialdemokraterna till en långsiktig blocköverskridande energiöverenskommelse.

Bookmark and Share

Kommnistiskt kaffe och kommunistisk förföljelse

Skrivet av Anders W Jonsson 2006-08-13  |  inga kommentarer

Vänsterpartiet förnekar sig inte. På Cityfesten serverades kaffe till kommunistiska priser. På Kuba, ett av världens få kvarvarande kommunistländer, jagar polisen parabolantenner för att förhindra TV tittande nu när Castor sägs vara döende. I Nordkorea, ett annat av de få kommunistländerna, fortsätter tortyren och avrättningarna av oliktänkande liksom spädbarnsmorden i de jättelika fängelser som finns i landet.

Ofattbart hur ett parti i Sverige 2006 kan gå till val med kommunism som ett viktigt slagord??

Bookmark and Share

Socialdemokraternas huvudmotståndare

Skrivet av Anders W Jonsson 2006-08-13  |  inga kommentarer

Jag får intrycket att socialdemokraterna i Gävleborg har utsett Centerpartiet till sina huvudmotståndare. Debattartikel efter debattartikel, insändare efter insändare går man till angrepp på Centerpartiet som kommit med en rad konkreta förslag hur massarbetslösheten ska kunna miniska. Dock utan att ha andra egna förslag än uppmaningen till ungdomar att flytta ifrån länet.
Läs mitt senaste svar som var publicerat i Hudiksvallstidningen.

Bookmark and Share

Mobil valbyrå

Skrivet av Anders W Jonsson 2006-08-12  |  inga kommentarer


Idag fanns min valbyrå längst upp i Järvzoo. Det är vissa dagar svettigt att vara riksdagskandidat. Många sköna kalorier gick åt för att släpa byråvagnen uppför berget. På bilden i diskussion med Bengt Larsson Ljusdal om politik och hälsar på Sören Görgård, centerns oppositionsråd i Ljusdal. En suverän dag.

Bookmark and Share

FN:s internationella ungdomsdag

Skrivet av Anders W Jonsson 2006-08-12  |  inga kommentarer

Magnus Andersson och jag kommer att uppmärksamma att det idag är FN:s internationella ungdomsdag. Vi gör det på valupptakten som Ljusdals och Hudiksvalls kommunkretsar har inbjudit oss till.

Vi kommer att prata om de 680 ungdomar i länet som blivit förtidspensionerade. Tala om utslagning.

Bookmark and Share

Pinsamt AMS

Skrivet av Anders W Jonsson 2006-08-12  |  inga kommentarer

Riksrevisionen har i en rapport med all sannolikhet riktat mycket svidande kritik mot AMS. AMS har i ett hårda ordalag svarat riksrevisionen. Nu vägrar AMS offentliggöra riksrevisionens rapport. Det är i strid med svensk grundlag där offentlighetsprincipen finns fastslagen.

Otroligt pinsamt kan jag tycka. Det kommer inte att ta många dagar förrän rapporten kommer fram. Antingen genom att trycket blir för hårt som det var när regeringen försökte mörka NUTEK rapporten som visade att 94 miljoner blanketter produceras av företagen årligen till en kostnad av många miljarder för att hålla myndigheter nöjda. Eller också kommer den att läcka ut från endera riksrevisionen eller någon tjänsteman på AMS som tycker att politiseringen har gått för långt.

Särskild krydda i farsen är att socialdemokraterna gjorde allt man kunde för att stoppa att Sverige som alla andra demokratier skulle ha en fristående riksrevision. Jag kan idag förstå varför.

Bookmark and Share

Länsarbetsdirektören får skärpa sig

Skrivet av Anders W Jonsson 2006-08-11  |  inga kommentarer

Gävleborg har högst arbetslöshet i Sverige och länsarbetsnämnden Gävleborghar satt 34 % fler i ams-åtgärder!Enligt ams senaste statistik har Gävleborg tillsammans med Norrbottenhögst arbetslöshet i Sverige, det så kallade obalanstalet. Ett direktutdrag från ams hemsida säger;
• Regionalt sett är obalanstalet fortfarande högst i Norrbottens ochGävleborgs län, 11,4 respektive 11,3 procent. Lägst ligger Jönköpings länmed ett obalanstal på 5,7 procent.Totalt rör det sig om 15~084 unika individer som står utanförarbetsmarknaden i vårt län.

~Trots det så har länsarbetsdirektörJan – Olof Dahlgren försökt sprida bilden av att det går bra förGävleborgs län i kommentarer till statistiken. Ingenstans i hans budskapregionalt framgår det att arbetslösheten i princip ligger på oförändradnivå jämfört med tidigare år!-

Länsarbetsnämnden Gävleborg med Jan – Olof Dahlgren i spetsen har ökatantalet personer i åtgärd i Gävleborg med 34 % från juli 05 till juli 06.Det är en anmärkningsvärt hög siffra och det är då inte konstigt att denöppna arbetslösheten sjunker något med tanke på alla de 100 tals miljonersom nu satsas från länsarbetsnämnden och ams för att socialdemokraternaska kunna sprida budskapet att arbetslösheten sjunker

Det är upprörande att länsarbetsnämndens högsta chef i Gävleborg,Jan-Olof Dahlgren agerar partipolitiskt åt socialdemokraterna. Det äruppenbarligen så att han har fått instruktionen från ams högsta chef BoBylund, gift med socialminister Berit Andnor, att förljuga statistiken ochverkligheten för att säkra en s-seger

En opolitisk tjänstemän skulle naturligtvis framhålla den svårasituation som råder på arbetsmarknaden i Gävleborg och konstatera det somframgår av ams centrala pressmeddelande att Gävleborg och Norrbotten harhögst arbetslöshet i Sverige och dubbelt så hög som i Jönköping, som ärett känt små företagarlän.-

Jag kräver därför att Jan – Olof Dahlgren backar ur årets valrörelse och atthan från och med nu agerar opolitiskt. ~Att försöka framhålla Gävleborgslän i en bättre dager än vad som är fallet är en direkt inblandning ivalet år 2006.

Det är nu rimligt att Landshövdingen som ordförande ilänsarbetsnämnden sätter sig in i statistiken och dubbelkontrollerar varjepressmeddelande från länsarbetsnämnden Gävleborg och sedan ser till attDahlgren från och med nu agerar neutralt och opolitiskt utan otillbörliginblandning i valrörelsen.

Bookmark and Share
img img img