• link1
  • link2
  • link3

Magnus A och Sofia K

Skrivet av Anders W Jonsson 2006-08-17  |  1 kommentarer

Gävleborgs och Dalarnas riksdagskandidater Magnus Andersson och Sofia Karlsson genomförde igår en lyckad turné i de länen. Det är toppen att ha så många duktiga yngre centerpolitiker i Gävleborg. Magnus har under sommaren tror jag fått mer genomslag än vi andra tre riksdagskandidater tillsammans.

I Gefle Dagblad refereras besöket (tyvärr ej tillgängligt på webb). Bäst är citatet ”det är idag ett betydligt större åtagande att som företagare anställa någon än att gifta sig”. Är det konstigt att arbetslösheten är hög?

Bookmark and Share

Barn med AIDS

Skrivet av Anders W Jonsson 2006-08-17  |  inga kommentarer

Återigen är det barnen som drabbas. Det finns på jorden 2,3 miljoner barn som är HIV infekterade. Av dessa har 800 000 utvecklat AIDS dvs är i stort behov av läkemedel för att överleva. Endast 60 till 100 000 av dessa får tillgång till läkemedel.

Medan 14% av dödsfallen i AIDS är barn är bara 6% av de som får AIDS medicin barn.

I Sverige, och i övriga västvärlden, har HIV smitta från mor till barn istort sett eliminerats genom behandling av den gravida kvinnan. I tredje världen är det bara en av tio kvinnor som får behandling.

Allt enligt gårdagens rapportering från WHO.

Tankar som jag får:

Det är inte bara i Sverige som barn och ungdomar inte sätts i främsta rummet.

Det är viktigt att i en valrörelse som präglas av inrikespolitiska problem behålla perspektivet.

Bookmark and Share

Hans Karlsson i Östersund

Skrivet av Anders W Jonsson 2006-08-17  |  5 kommentarer

Igår var Hans Karlsson på besök i Östersund. Budskapet var att nu kommer jobben. Otroligt! Sverige har Europas högsta ungdomsarbetslöshet. Mer än en miljon människor i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden men nu kommer jobben enligt arbetsmarknadsminister. Jag oroar mig inte för arbetslösheten fortsätter han. ”This parrot is not dead, it is only sleeping”.

Planen är väl att ett antal väljare ska på budskapet och inte upptäcka sanningen förrän efter valet. Problemet för Karlsson och Co är nämligen att de inte har några lösningar att föreslå.

När Karlsson av Radio Gävleborg fick frågan vilket råd han hade till arbetslösa ungdomar i Ljusdal (där ungdomsarbetslösheten är högst i landet) var budet flyttta från Ljusdal.

Bookmark and Share

Det rör sig om ungdomsarbetslösheten

Skrivet av Anders W Jonsson 2006-08-16  |  inga kommentarer

Det är bra att höstens tillväxtkonferens I Gävleborg den 16 till 17 november kommer att fokusera vårt läns största problem nämligen ungdomsarbetslösheten. Det är också bra att det är arbetsmarknadens parter LO-TCO och Svenskt näringsliv som drivit på för att få denna kraftsamling. Tyvärr kommer resultatet att utebli om Sverige inte får en ny regering efter höstens val. Det sa ja i en kommentar till nyheten om temat för höstens tillväxtkonferens.

Sverige är ett av de EU länder som har den absolut högsta ungdomsarbetslösheten. I Sverige är det Ljusdal, Hudiksvall och Söderhamn som ligger i den botten.

Ska vi få ner ungdomsarbetslösheten räcker det inte med prat och konferenser. Trots en extrem högkonjunktur just nu viker inte arbetslösheten på ett avgörande sätt. Det visar att det krävs en kursomläggning på nationell nivå.

Vi måste få en nationell politik som gör det lättare för företagare att anställa. Inte en regering som föreslå förbud mot säsongsarbete, förbud mot deltidsarbete, lägger kostnaden för sjuklönen på arbetsgivarna och håller en arbetsmarknadsstyrelse bakom ryggen som inte förmår förmedla arbeten.

För ungdomar måste vi dessutom få möjlighet för unga arbetslösa att ta ett arbete utan att de första två åren omfattas av LAS, ungdomsavtal. Bonus till den som förmedlar arbete till ungdomar och en halverad arbetsgivaravgift för ungdom.

Bara konfererande löser inte problemen vilket jag är övertygad om att även LO och TCO kommer att erkänna efter valet.

Bookmark and Share

Pinsam moderat

Skrivet av Anders W Jonsson 2006-08-16  |  inga kommentarer

Moderaten Göran Lindblad inleder sin personvalskampanj med lättklädda damer. Inte så smart kan man tycka. Det Göran vinner bland unga män förlorar han med råge bland alla som inte heller har fallit för HM:s julkampanjer.

Missnöjet även bland moderater är stort. Tack och lov att det för borgerliga väljare finns ett annat alternativ.

Bookmark and Share

LO planerar för borgerlig regering

Skrivet av Anders W Jonsson 2006-08-16  |  inga kommentarer

Sedan SIFO mätningarna började har det block som lett i augusti mätningen alltid vunnit valet med undantag 1973 då jämviktsriksdagen blev följden. Alliansen hade ett tydligt övertag i senaste SIFO undersökningen.

Det har lett till att Wanja Lundby Wedin nu skrivit brev till Svenskt Näringsliv och önska oavsett regering ett närmare samarbete mellan näringsliv och fack. Även Aftonbladet spekulerar på ledarsidan om en ny regering.

Det finns tecken i skyn men den som tar det lugnt efter att i Evertsberg konstaterat ledning i Vasaloppet kommer inte att få krama kranskullan i Mora.

Bookmark and Share

Barnmisshandel

Skrivet av Anders W Jonsson 2006-08-16  |  inga kommentarer

Hovrättsförhandlingarn om mordet på Bobby gör att tragedin spelas upp igen. Det är toppen på ett isberg. Varje år görs 8 000 polisanmälningar om barnmisshandel. Mörkertalet är mycket stort.

Nätet är alldeles för grovmaskigt. Många barn far illa, signalerar till vuxenvärlden utan att en anmälan görs. Av de anmälningar som görs till socialtjänsten leder endast i vartannat fall till utredning. Det finns mycket att ändra på.

Bookmark and Share

Invandringens USA

Skrivet av Anders W Jonsson 2006-08-15  |  inga kommentarer

USA upplever nu en snabb ökning av antalet invandrare. Läs artikel i New York Times. Folkräkningen 2006 visar en ökning med 16% den sista fem åren. Det är framförallt mexikanska invandrare. Det nya är att man inte längre bosätter sig i de Californien, Florida, New Mexiko och New York utan även delstater som Michigan, Montana och Maine får sin beskärda del.

Mekanismen är att en familj från ex vis Nicaragua bosätter i ett litet samhälle. Får snabbt jobb och integreras i det amerikanska samhället. Skriver hem och berättar och familj och vänner följer efter.

Vi har mycket att lära av amerikansk integration eller kanadensisk för den delen.

Bookmark and Share

Psykisk ohälsa bland ungdomar

Skrivet av Anders W Jonsson 2006-08-15  |  inga kommentarer

Ungdomar med psykisk ohälsa har ökat med 30 % de senaste 20 åren. På DN debatt presenterar Folkhälsoinstituet och Sven Bremberg en statlig utredning som visar att det är ungdomsarbetslösheten och brister i skolan som är förklaringen. Nu finns diagnosen, det som återstår är behandlingen kommenterade jag.

Under perioden 1980 till 2003 ökade antalet vårdtillfällen åtta gånger för flickor i åldern 15 till 19 år. Fler kvinnor i åldern 20 till 24 år och fler pojkar och unga män vårdas också på sjukhus för depression och ångest . Psykiska besvär har blivit vanligare även i andra åldrar men ökningen har varit mest uttalad bland ungdomar och saknas helt för äldre.

I debatten har allehanda förklaringar till ökningen funnits. Skulden har lagts på alltifrån allmänt moraliskt förfall till nedskärningar i offentlig sektor.

I den första vetenskapliga genomgången av orsakerna har Sven Bremberg kunnat visa att det inte handlar om det ökade antalet skilsmässor, försämrade kontakten mellan föräldrar och barn eller personalminskningar inom förskola och skola.

Förklaringarna är två. Det handlar det om den skyhöga ungdomsarbetslösheten. Den andra förklaringen är att skolan har misslyckats med att utveckla eleverna att möta dagens ökade krav i samhället.

Sven Brembergs utredning är en oerhört viktig del i att kunna angripa den psykiska ohälsan bland ungdomar. Nu finns diagnosen. Det som återstår är behandlingen i form av kraftfulla åtgärder mot ungdomsarbetslösheten och en snabbare pedagogisk utveckling inom skolan.

Bookmark and Share

Nationaldemokraterna i Dalarna

Skrivet av Anders W Jonsson 2006-08-15  |  1 kommentarer

Bra reportage i GävleDala TV igår. De rasistiska partierna Nationaldemokraterna och Sverigedemokraterna försöker ta sig in i politiska församlingar. Igår intervjuades Jimmy Windeskog, riksdags och kommunkandidat, på Gävle Dala.

Partierna går till val på hårdare tag mot brottslighet. Hur stämmer då det frågade reportern med att Du nyligen dömts för att ha stulit folköl på ICA. Det var väktarens fel påstod den presumtive riksdagsledamoten.

Nästa fråga rörde ett annat paradnummer för ND och SD nämligen att man ska göra rätt för sig. Hur stämmer det undrade reportern med att Du själv har stora skulder och är aktuell hos kronofogden där Dina skulder ökat under senaste året.

Granskande journalistik är en förutsättning för demokrati, den saken är klar.

Bookmark and Share
img img img