• link1
  • link2
  • link3

Sista mötet

Skrivet av Anders W Jonsson 2006-07-04  |  inga kommentarer

Idag har min personavalsgrupp hållit sitt sista möte. Vi förla det till sommarfagra Helsingfors där vi (Björn Mårtensson, Frida Persson, Karin Andersson, Kenneth Nilshem, Nils Erik Falk Per Erik Andersson och jag) under förmiddagen låtit oss inspireras av att på Ekudden, Urho Kekkonens hem, titta på den valfilm som gjorde att Kekkonen vann presidentvalet 1956.

Han är den centerpartist i Norden som nått längst i sin politiska bana. Blev riksdagsman och samtidigt justitieminister redan 1936. Han var då efter en resa i Tyskland en inbiten motståndare till nazismen. Finlands president 1956 till 1982.

Själv är jag nöjd om jag i september får väljarnas förtroende att sitta i Riksdagen.

Bookmark and Share

Goda nyheter från Afghanistan

Skrivet av Anders W Jonsson 2006-07-03  |  inga kommentarer

Nyheter från Afghanistan handlar allt som oftast om våld. Det finns trotsallt även goda nyheter från Afghanistan. Som att detta ett av världens fattigaste länder, sedan 15 år härjat av inbördeskrig, inför ett förbud mot aga i skolan.

Mitt intryck från en rundresa i Afghanistan för några år sedan var att skolan inte präglades av kadaverdisciplin utan av en vänlig atmosfär med lärare som tyckte om sina elever och kunde bjuda på gemensamma skratt och skämt.

Kampen mot aga är en viktig internationell barn fråga. Femton länder har ilikhet med Sverige infört ett totalförbud mot fysisk bestraffning av barn. Fler måste följa efter. FN:s barnkonvention är tydlig, inga barn ska utsättas för fysisk bestraffning.

Bookmark and Share

Trångsviken ett gott exempel

Skrivet av Anders W Jonsson 2006-07-03  |  inga kommentarer

Framtiden för Sverige ligger inte i att säga nej till globaliseringen a la S V och MP. Den ligger i att bejaka den ökade konkurrensen. Vi har suveräna möjligheter i en ökad internationell konkurrens om vi bara har en klok regering.

Trångsviken är ett mycket bra exempel på att det går bara man vill. Att en av mina idoler, Nils G Åsling varit tongivande i bygden har säker inte varit en nackdel. Han var en av de tidigaste i vårt land som insåg att tillväxten i vårt land inte kommer att vara beroende av de stora svenska företagen utan av entreprenörskapet i de små företagen.

Bookmark and Share

Almedalen eller Kekkonen?

Skrivet av Anders W Jonsson 2006-07-02  |  inga kommentarer

Idag börjar valrörelsen första stora aktivitet Almedalen. Frukten av närmare 400 seminarier och andra aktiviteter blir väl tyvärr inte så stor PR. Det blir lite som att köpa en triss lott och hoppas på storvinst för den intresseorganisationer som kommer att finnas där. Den verkliga frukten blir förhoppningsvis ett antal informella kontakter som knyts för där människor möts föds idéer.

Själv åker jag till Helsingfors för att besöka Urho Kekkonens Villa Ekudden och för att lära mig mer om den möjlighet som finska barnfamiljer och äldre har att kunna göra avdrag för hushållsnära tjänster. Något som jag h0ppas blir en verklighet även i Sverige efter en borgerlig valseger.

Bookmark and Share

I USA står även politiken under lagen

Skrivet av Anders W Jonsson 2006-07-01  |  inga kommentarer

USA:s Högsta Domstol beslöt i torsdags att inte ens presidenten kan ställa sig över lagen. Det är en seger för rättssamhället att HD gjorde tummen ner för de militärdomstolar som George Bush inrättat för att döma fångarna i Guantanamo. Läs gärna den kloka kommentaren i Hufvudstadsbladet. Bush får nu buga och be om ursäkt. Därefter roade han och Japans avgående premiärminister kungligt hos the King.

USA är med sin grundläggande maktdelning mellan president, kongress och högsta domstol ett föredöme vad gäller demokrati. Lägg därtill den grundlagsfästa federalismen som gör att Washington inte kan lägga sig i de områden som delstater och lokala myndigheter har ansvar med mindre än att de lägre nivåerna skickar upp sin beslutande makt till den centrala nivån.

Väsensskilt från Sverige där alla makt sedan 1600 talet är koncentrerad till Stockholm och där under Göran Perssons tid som statisminister vi fått en presidentmakt starkare än såväl presidentens makt i Finland, Frankrike och USA. Göran Persson står över såväl domstolar som riksdagen och skäms inte över att gång på gång visa det. Annie Johansson, vice ordförande i CUF, kommenterar bra på sin blogg.

Bookmark and Share

Kvinnlig könsstympning

Skrivet av Anders W Jonsson 2006-06-30  |  inga kommentarer

Äntligen har någon blivit fälld för kvinnlig könsstympning. Lagen måste skärpas så att det blir fullständigt kristallklart att ingen ska klara sig ifrån dom om könsstympning upptäcks.

Problemet är att föräldrarna ligger bakom. Övergreppet sker i tidig ålder. När flickan är tillräckligt gammal för att vara så fristående från föräldrarna att hon vågar anmäla är brottet preskriberat.

Förslag 1
Likställ kvinnlig könsstympning med andra övergrepp mot barn. Peskriptionstiden räknas från 18 års dagen.

Förslag 2
Upptäckt av kvinnlig könsstympning innebär anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen precis som det vid misstanke om annan form av barnmisshandel.

Förslag 3
Obligatorisk information till alla som beviljas permanent uppehållstillstånd om vilka lagar som gäller i förhållande till barn och ungdomar i Sverige.

Bookmark and Share

Något att glädjas åt

Skrivet av Anders W Jonsson 2006-06-30  |  inga kommentarer

I Synovate Temos kvartalsrapport noteras en ökning för Centerpartiet i Stockholm. I vår svagaste valkrets är vi nu istort sett lika stora som KD, men det är valdagen som gäller.

Bookmark and Share

Så var det Persmäss

Skrivet av Anders W Jonsson 2006-06-29  |  inga kommentarer

Idag är det persmäss. Båda de stora helgonen Petrus och Paulus, Sankte Per och Sankte Pål, ska firas då den 29 juni var dagen då de led martyrdöden. Så här sa den gamle Påven i sin persmässpredikan för fyra år sedan.

Det är den dagen då slåttern ska börja i mellansverige. Persmässoregn lär vi inte få.

Höskörden för familjens två hästar hoppas jag får hjälp med senare under veckan och tänker därför ägna förmiddagen åt höskörd i mindre skala, klippa gräsmattan.

Bookmark and Share

Kommunistisk diktatur

Skrivet av Anders W Jonsson 2006-06-29  |  inga kommentarer

Lars Ohly med flera är stolta över att få kalla sig kommunister. Han borde läsa den här artikeln från BBC om hur vidriga kommunist diktaturer fortfarande beter sig.

En sextonårig pojke kidnappades från en badstrand i Syd Korea 1978. Hans föräldrar befarade att han omkommit. Det visade sig att han kidnappats av kommunistiska agenter från Nord Korea. Syftet var att deras spioner behövde Sydkoreaner att öva på…..
Han var dessvärre inte ensam. Mer än 500 sydkoreaner kidnappades av Nordkorea under 70 och 80 talen. Så går det till i kommunistdiktaturer Lars Ohly!

Det framkom nyligen att gossen inte omkommit utan lever i fångenskap i Nordkorea. Under sina år har som fånge i kommunist diktaturen har han gift sig med en japansk kvinna, även hon kidnappad av Nordkoreanderna.

Hans åldriga mor har nu för första gången fått träffa sin son.

Mitt minne av Nordkorea från det sena sjuttiotalet är en oerhört grym, totalitär diktatur. Det kändes efter en vecka i Pyonjang som att återvända till friheten när jag kom till Peking. Jag krävde under mitt besök att få se hur man tog hand om mentalt handikappade människor. Svaret blev, det finns inga sådana här i Nordkorea. Det är väl känt att dessa sätts i läger där de i princip svälts till döds. Ordförande i det KOMSOMOL, Sovjetunionens kommunistiska ungdomsförbund, som stod brevid mig viskade: De säger att de inte har några utvecklingsstörda i Nordkorea, titta bara i presidentpalatset, där finns ju både Fadern och Sonen. (Nordkorea styrdes då av Kim Il Sung vars son Kim Jong il nu tagit över som kommunistdiktator.

Bookmark and Share

Miljöpartiet angriper, nu är valrörelsen igång

Skrivet av Anders W Jonsson 2006-06-28  |  inga kommentarer

I dagens GD går miljöpartisten, riksdagskandidaten för Gävleborg, Bodil Ceballos till angrepp, tema ” Centerpartiet är miljöfientligt, rösta på Miljöpartiet i stället. Hon är förståss skärrad över de SCB siffror som visade att miljöpartiet inte fanns i Gävleborg och skjuter nu vilt.

Här är mitt svar:

Svar till Bodil Ceballos, miljöpartiets riksdagskandidat i Gävleborg

Jo Bodil, Centerpartiet är grönt. Det har varit vår färg i närmare 80 år och kommer så att förbli. Det bekräftas också av Naturskyddsföreningens undersökning. Centerpartiet är det borgerliga parti som har agerat mest miljövänligt. På vänsterkanten i svensk politik, kalla den socialistisk eller sosse-älskar-sidan, är det miljöpartiet som agerat mest miljövänligt.

Det stöder den bild jag alltid haft. Den som är borgerlig och miljövän ska rösta på Centerpartiet och den som är miljövän men vill ha Göran Persson som statsminister, Ann Margret Knapp som landstingsråd och Carina Blank som ks ordförande i Gävle ska självklart rösta på miljöpartiet. Får man tro den sista SCB undersökningen för Gävleborg finns det tyvärr inte så många som gör just det valet, miljöpartiets stöd i Gävleborg var knappt mätbart.

Du Bodil är kritiskt till att Allians för Sverige nått en uppgörelse om energipolitiken. Som centerpartist är jag mycket nöjd med innehållet i uppgörelsen med Alliansen som genomsyras av centerpolitik. Det gäller inte minst den tydliga miljösatsningen. Det handlar om att bryta oljeberoendet, att satsa mer på energiforskning och effektivisera energianvändningen. Fastighetstaxeringen ska ändras så att de som sparar energi ska tjäna på det och det blir en fortsättning med gröna elcertifikat till 2030. Inga reaktorer kommer att avvecklas under den kommande mandatperioden, men det kommer heller inte att ges tillstånd till utbyggnad av ny kärnkraft. Alliansen vill också ha en sänkning av bränsleförbrukningen, miljövänliga bränslen och införande av utsläppsrätter för transportsektorn.

Jag skulle kunna ställa motsvarande kritiska fråga till Dig, var är vänsterkartellens gemensamma energipolitik. Kanske mycket begärt eftersom mp, v och s inte ens kan ge besked om det vid en vänstermajoritet i valet blir en vänsterregering eller om det blir en fortsatt socialdemokratisk minoritetsregering som i de flesta frågor får ett passivt stöd från stödpartierna v och mp.

Anders W Jonsson
Riksdagskandidat (c)

Bookmark and Share
img img img