• link1
  • link2
  • link3

En generande tredjeplats

Skrivet av Anders W Jonsson 2006-07-05  |  inga kommentarer

Sverige hamnar på tredje plats i europas ungdomsarbetslöshetsliga. Statistiken presenteras av SCB och bygger på EU: s mått.

Sverige har den tredje högsta ungdomsarbetslösheten i EU och bara Slovakien och Polen har en högre ungdomsarbetslöshet än Sverige. Det visar statistik som SCB presenterar vid ett seminarium vid politikerveckan i Almedalen.

Enligt EU:s definition var ungdomsarbetslösheten 27,5 procent i februari, den senaste månaden där det finns komplett jämförbar statistik för alla EU-länder.

Tror Göran Persson fortfarande att arbetslösheten inte kommer att vara ett problem värt att diskutera i valrörelsen??

Bookmark and Share

Sista mötet

Skrivet av Anders W Jonsson 2006-07-04  |  inga kommentarer

Idag har min personavalsgrupp hållit sitt sista möte. Vi förla det till sommarfagra Helsingfors där vi (Björn Mårtensson, Frida Persson, Karin Andersson, Kenneth Nilshem, Nils Erik Falk Per Erik Andersson och jag) under förmiddagen låtit oss inspireras av att på Ekudden, Urho Kekkonens hem, titta på den valfilm som gjorde att Kekkonen vann presidentvalet 1956.

Han är den centerpartist i Norden som nått längst i sin politiska bana. Blev riksdagsman och samtidigt justitieminister redan 1936. Han var då efter en resa i Tyskland en inbiten motståndare till nazismen. Finlands president 1956 till 1982.

Själv är jag nöjd om jag i september får väljarnas förtroende att sitta i Riksdagen.

Bookmark and Share

Goda nyheter från Afghanistan

Skrivet av Anders W Jonsson 2006-07-03  |  inga kommentarer

Nyheter från Afghanistan handlar allt som oftast om våld. Det finns trotsallt även goda nyheter från Afghanistan. Som att detta ett av världens fattigaste länder, sedan 15 år härjat av inbördeskrig, inför ett förbud mot aga i skolan.

Mitt intryck från en rundresa i Afghanistan för några år sedan var att skolan inte präglades av kadaverdisciplin utan av en vänlig atmosfär med lärare som tyckte om sina elever och kunde bjuda på gemensamma skratt och skämt.

Kampen mot aga är en viktig internationell barn fråga. Femton länder har ilikhet med Sverige infört ett totalförbud mot fysisk bestraffning av barn. Fler måste följa efter. FN:s barnkonvention är tydlig, inga barn ska utsättas för fysisk bestraffning.

Bookmark and Share

Trångsviken ett gott exempel

Skrivet av Anders W Jonsson 2006-07-03  |  inga kommentarer

Framtiden för Sverige ligger inte i att säga nej till globaliseringen a la S V och MP. Den ligger i att bejaka den ökade konkurrensen. Vi har suveräna möjligheter i en ökad internationell konkurrens om vi bara har en klok regering.

Trångsviken är ett mycket bra exempel på att det går bara man vill. Att en av mina idoler, Nils G Åsling varit tongivande i bygden har säker inte varit en nackdel. Han var en av de tidigaste i vårt land som insåg att tillväxten i vårt land inte kommer att vara beroende av de stora svenska företagen utan av entreprenörskapet i de små företagen.

Bookmark and Share

Almedalen eller Kekkonen?

Skrivet av Anders W Jonsson 2006-07-02  |  inga kommentarer

Idag börjar valrörelsen första stora aktivitet Almedalen. Frukten av närmare 400 seminarier och andra aktiviteter blir väl tyvärr inte så stor PR. Det blir lite som att köpa en triss lott och hoppas på storvinst för den intresseorganisationer som kommer att finnas där. Den verkliga frukten blir förhoppningsvis ett antal informella kontakter som knyts för där människor möts föds idéer.

Själv åker jag till Helsingfors för att besöka Urho Kekkonens Villa Ekudden och för att lära mig mer om den möjlighet som finska barnfamiljer och äldre har att kunna göra avdrag för hushållsnära tjänster. Något som jag h0ppas blir en verklighet även i Sverige efter en borgerlig valseger.

Bookmark and Share

I USA står även politiken under lagen

Skrivet av Anders W Jonsson 2006-07-01  |  inga kommentarer

USA:s Högsta Domstol beslöt i torsdags att inte ens presidenten kan ställa sig över lagen. Det är en seger för rättssamhället att HD gjorde tummen ner för de militärdomstolar som George Bush inrättat för att döma fångarna i Guantanamo. Läs gärna den kloka kommentaren i Hufvudstadsbladet. Bush får nu buga och be om ursäkt. Därefter roade han och Japans avgående premiärminister kungligt hos the King.

USA är med sin grundläggande maktdelning mellan president, kongress och högsta domstol ett föredöme vad gäller demokrati. Lägg därtill den grundlagsfästa federalismen som gör att Washington inte kan lägga sig i de områden som delstater och lokala myndigheter har ansvar med mindre än att de lägre nivåerna skickar upp sin beslutande makt till den centrala nivån.

Väsensskilt från Sverige där alla makt sedan 1600 talet är koncentrerad till Stockholm och där under Göran Perssons tid som statisminister vi fått en presidentmakt starkare än såväl presidentens makt i Finland, Frankrike och USA. Göran Persson står över såväl domstolar som riksdagen och skäms inte över att gång på gång visa det. Annie Johansson, vice ordförande i CUF, kommenterar bra på sin blogg.

Bookmark and Share

Kvinnlig könsstympning

Skrivet av Anders W Jonsson 2006-06-30  |  inga kommentarer

Äntligen har någon blivit fälld för kvinnlig könsstympning. Lagen måste skärpas så att det blir fullständigt kristallklart att ingen ska klara sig ifrån dom om könsstympning upptäcks.

Problemet är att föräldrarna ligger bakom. Övergreppet sker i tidig ålder. När flickan är tillräckligt gammal för att vara så fristående från föräldrarna att hon vågar anmäla är brottet preskriberat.

Förslag 1
Likställ kvinnlig könsstympning med andra övergrepp mot barn. Peskriptionstiden räknas från 18 års dagen.

Förslag 2
Upptäckt av kvinnlig könsstympning innebär anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen precis som det vid misstanke om annan form av barnmisshandel.

Förslag 3
Obligatorisk information till alla som beviljas permanent uppehållstillstånd om vilka lagar som gäller i förhållande till barn och ungdomar i Sverige.

Bookmark and Share

Något att glädjas åt

Skrivet av Anders W Jonsson 2006-06-30  |  inga kommentarer

I Synovate Temos kvartalsrapport noteras en ökning för Centerpartiet i Stockholm. I vår svagaste valkrets är vi nu istort sett lika stora som KD, men det är valdagen som gäller.

Bookmark and Share

Så var det Persmäss

Skrivet av Anders W Jonsson 2006-06-29  |  inga kommentarer

Idag är det persmäss. Båda de stora helgonen Petrus och Paulus, Sankte Per och Sankte Pål, ska firas då den 29 juni var dagen då de led martyrdöden. Så här sa den gamle Påven i sin persmässpredikan för fyra år sedan.

Det är den dagen då slåttern ska börja i mellansverige. Persmässoregn lär vi inte få.

Höskörden för familjens två hästar hoppas jag får hjälp med senare under veckan och tänker därför ägna förmiddagen åt höskörd i mindre skala, klippa gräsmattan.

Bookmark and Share

Kommunistisk diktatur

Skrivet av Anders W Jonsson 2006-06-29  |  inga kommentarer

Lars Ohly med flera är stolta över att få kalla sig kommunister. Han borde läsa den här artikeln från BBC om hur vidriga kommunist diktaturer fortfarande beter sig.

En sextonårig pojke kidnappades från en badstrand i Syd Korea 1978. Hans föräldrar befarade att han omkommit. Det visade sig att han kidnappats av kommunistiska agenter från Nord Korea. Syftet var att deras spioner behövde Sydkoreaner att öva på…..
Han var dessvärre inte ensam. Mer än 500 sydkoreaner kidnappades av Nordkorea under 70 och 80 talen. Så går det till i kommunistdiktaturer Lars Ohly!

Det framkom nyligen att gossen inte omkommit utan lever i fångenskap i Nordkorea. Under sina år har som fånge i kommunist diktaturen har han gift sig med en japansk kvinna, även hon kidnappad av Nordkoreanderna.

Hans åldriga mor har nu för första gången fått träffa sin son.

Mitt minne av Nordkorea från det sena sjuttiotalet är en oerhört grym, totalitär diktatur. Det kändes efter en vecka i Pyonjang som att återvända till friheten när jag kom till Peking. Jag krävde under mitt besök att få se hur man tog hand om mentalt handikappade människor. Svaret blev, det finns inga sådana här i Nordkorea. Det är väl känt att dessa sätts i läger där de i princip svälts till döds. Ordförande i det KOMSOMOL, Sovjetunionens kommunistiska ungdomsförbund, som stod brevid mig viskade: De säger att de inte har några utvecklingsstörda i Nordkorea, titta bara i presidentpalatset, där finns ju både Fadern och Sonen. (Nordkorea styrdes då av Kim Il Sung vars son Kim Jong il nu tagit över som kommunistdiktator.

Bookmark and Share
img img img