Ni undrar om hög kvalitet och kundtjänst

Frågorna fortsätter att strömma in och så länge det ser ut så kommer jag att svara. Som vanligt under de senaste veckorna har batteriet kommit att handla om kundtjänster och hög kvalitet på sådana. Eller ja, varierande kvalitet kanske man ska säga. Jag har inte bara talat om hög kvalitet i kundtjänst utan också fällor som gör att betyget sänks.

Idag ska jag i alla fall fortsätta bemöta er nyfikenhet på ämnet. Håll tillgodo!

Har alla kundtjänster du arbetat på hållit hög kvalitet?

Nej, det skulle jag inte säga. Jag tror dessutom att man lär sig genom misstag och jag har trots allt jobbat i många år. Innan jag började arbeta med att säkerställa hög kvalitet var jag ju faktiskt en som svarade i kundtjänst. Inte bara för ett utan flera olika företag dessutom. Jag lärde mig vad som gjorde att en kundtjänst nådde hög kvalitet och vad som gjorde att kunderna blev missnöjda i större utsträckning. Tillslut kände jag att jag brann mer för kvalitetssäkring än att svara på samtal. Däremot tror jag att jobbet inom kundtjänst gjort att jag lättare kan se vad som ger hög kvalitet.

Men som svar på frågan: Nej, det har funnits brister. Ibland kan det ha haft att göra med min egen eller mina kollegors kunskap (eller brist på den). Ibland kan det vara servicemindet som svikit och gjort att vår kundtjänst inte haft önskade höga kvalitet. Jag ska också säga att det ofta beror på företagets brist på riktlinjer för kundservicen. Rollen som de spelar ska inte förringas. En kundtjänst som har tydliga villkor och riktlinjer kan ofta hålla högre kvalitet. Detta brukar jag betona när jag föreläser.

Är service mind nyckeln till hög kvalitet hos en kundtjänst?

Man kan lugnt säga att ett gott sinne för service bidrar till att en kundtjänst når hög kvalitet. Det är en av de absolut viktigaste byggstenarna för att nå fram till kunden. Faktum är att det nog är den aspekt jag talar mest om i dessa sammanhang. Däremot ska det sägas att den höga kvaliteten i kundtjänsten är beroende av betydligt mer än bara service mind. Vad detta är får jag lov att återkomma om.

Hur många kundtjänster lär du upp för att de ska nå hög kvalitet varje år?

Vet ni vad; jag är faktiskt sämst på att hålla räkningen om sådant så jag kan inte besvara frågan idag. Jag kan dock göra lite research och försöka komma med en uppskattning.

På tal om uppskattning så måste jag säga att jag uppskattar era frågor om hög kvalitet för kundtjänst väldigt mycket. Fortsätt så, kära vänner!