• link1
  • link2
  • link3

Riksdagsmajoritet för ökat regelkrångel

Skrivet av Anders W Jonsson 2014-03-18  |  inga kommentarer

Alla är överens om att vi ska göra allt för att inte ungdomar under 18 år ska kunna köpa tobak. Sen några år tillbaka finns en ordning där den som vill sälja tobak ska anmäla detta till kommunen. Visar det sig sen att ungdomar under 18 år kan köpa tobak där så beläggs affären med försäljningsförbud och innehavaren kan också dömas.

När Alliansregeringen skärpte lagen så gjorde utredningen en grundlig genomgång av vilken metod som var den bästa. Då jämfördes anmälan/försäljningsförbud med tillstånd/indraget tillstånd. Utredare var klar på att båda var lika effektiva i att försvåra för ungdomar under 18 att komma över tobak. Att hantera tillstånd innebar dock betydligt mer av administration för kommunerna. Tjänstemännen fick sitta vid sina skrivbord och administrera papper istället för att vara ute på fältet. För affärsinnehavaren var tillståndsprocessen förenat med ett icke föraktligt administrativt merarbete. Ökat regelkrångel med andra ord.

Idag enades Social och Sverigedemokraterna med Vänster och Miljöpartiet i Socialutskottet om att regelkrångel för företag och ökad kommunal administration inte var något större problem. Utskottets majoritet föreslår riksdagen besluta om ett tillkännagivande dvs en beställning till regeringen om att ändra lagen.

Centerpartiet och övriga Alliansen röstade självklart emot. Vi vill inte att ungdomar under 18 ska få tag på tobak men vill ha effektiva metoder som inte skapar onödig administration och regelkrångel.

Bookmark and Share

Aldrig har skatteintäkterna varit så stora

Skrivet av Anders W Jonsson 2014-03-05  |  inga kommentarer

Enligt Ekonomistyrningsverkets prognos kommer 2013 att vara All Time High vad gäller skatteintäkter i Sverige. Det visar en gång för alla att avgörande är hur många människor som arbetar, inte hur höga skattenivåerna är. Kloka sänkningar av skatter leder till framgångsrika företag som kan anställa fler.  Därigenom kan mer pengar satsas på välfärd och samtidigt statsskulden reduceras.

De skattechocker som oppositionen föreslagit kommer att få motsatt effekt. Sämre konkurrensmöjligheter för svenska företag, färre i arbete och därmed mindre skatteintäkter till vård, skola och omsorg.

Bookmark and Share

Ägarformer och välfärd

Skrivet av Anders W Jonsson 2014-02-05  |  1 kommentarer

Det är rätt viktigt att hålla sig till fakta i debatten om hur ägarformen påverkar innehållet i vård och omsorg.

Jobbarometern visade nyligen att privat anställd personal är mer nöjda med sin arbetssituation än vad deras kommunala eller
landstingsanställda kollegor är. Enligt SCB är också utbildningsnivån högre i den privata omsorgssektorn, och personalen tjänar något bättre.
Sjukskrivningssiffrorna är lägre.

I en studie publicerad 2012 visade professor Mats Bergman och Sofia Lundberg att brukardödligheten är lägre i de kommuner som har konkurrensutsatt
äldreomsorgen i förhållande till dem som har hundra procent i egenregi. Dessa kommuner är också fler än vad många tror. Inte ens en femtedel av den svenska
äldreomsorgen bedrivs idag av privata aktörer.

Vanvård och allvarliga misstag förekommer inom svensk vård och omsorg. Tack och lov är det undantag men varje fall lika tragiskt. Risken är densamma oavsett driftsform.

Merparten av alla företag som bedriver vård och omsorg har färre än tio anställda. Båda de stora som ofta återkommer i den mediala hetluften, Attendo och Vardaga, har mer nöjda kunder än det
nationella genomsnittet i brukarundersökningar.

Vad gäller patientnöjdhet är 14 av Sveriges 20 mest populara hälsocentraler privata.

Bookmark and Share

Bra mat är inte dyrt!

Skrivet av Anders W Jonsson 2014-02-05  |  inga kommentarer

Debatterat bra mat med en läkarkollega i SVT Gomorron. Han hade på DN debatt föreslagit att momsen på frukt och grönt skulle tas bort för att folk skulle äta bättre.

Jag delar helt hans uppfattning att dålig mat är en viktig orsak till sjukdom och för tidig död. Tillsammans med brist på motion, rökning och för mycket alkohol är dålig kost de viktigaste faktorerna bakom kronisk sjukdom. Sen delar jag inte hans enkla recept att ta bort momsen på frukt och grönt skulle förbättra situationen.

Som läkare måste man vara klar på de bakomliggande faktorerna innan man ordinerar behandling. Livsstil är inte sällan ett resultat av levnadsvillkor. Sannolikheten att den som är arbetslös och har bristande utbildning också röker, dricker för mycket alkohol, äter fel och rör sig för lite är större än det är för den som har jobb och en bra utbildning. Att förändra människors levnadsvillkor är det viktigaste för att uppnå bättre folkhälsa.

Att påverka kosten genom att ta bort moms är meningslöst. Det innebär att ett kilo svenska äpplen kostar 18,50 istället för 20 kronor. Det påverkar ingen i valet mellan nyttigt och onyttigt. Det är dessutom direkt skadligt att sprida uppfattningen att skräpmat skulle vara billigare än hemlagad svensk mat. Det är inga problem att tillaga en god och näringsriktig måltid, med svenska råvaror för 10 kronor. För de 60 kronor som ett mål snabbmat på McDonalds kostar går det att tillreda en festmåltid.

Kloka åtgärder är istället att stärka hemkunskapen i skolan och öka de praktiska inslagen. Barn och ungdomar ska lära sig laga riktig mat. Se sen till att skolorna kan laga närodlad och närtillagad mat istället för de halvfabrikat som idag erbjuds. Erbjud sen riktade hälsokontroller för 30, 40, 50 och 60 åringar. Där kan kosten diskuteras. En metod som i forskning visat sig vara verksam. Se sen till att i samarbete med livsmedelsbranschen göra det lätt att välja rätt i butiken.

Så kan folkhälsan förbättras.

Bookmark and Share

Långsiktigt ägande

Skrivet av Anders W Jonsson 2014-01-20  |  inga kommentarer

Idag presenterar regeringen på SvD Brännpunkt direktiv till utredningen om friskolor. Syftet är att undersöka om det går att stärka kraven på långsiktighet.

Direktiven är välavvägda och går inte på Vänsterns retorik om riskkapital. Tvärtom är regeringen tydlig med att långsiktighet är viktigt oavsett ägandeform.

Några av de värsta exemplen på kortsiktigt agerande är sossestyrda kommuner som ex vis Nordmaling där man med mycket kort varsel lägger ner välfungerande byskolor. Kort varsel så att inte byalag och föräldrar ska ha någon chans att starta en friskola.

Direktiven nämner heller inget om den märkliga årtalsexercis som flera ägnat sig åt.

All anledning för Centerpartiet att vara nöjda med ett klokt regeringsbeslut med andra ord.

Bookmark and Share

Guldkantade II

Skrivet av Anders W Jonsson 2013-10-03  |  2 kommentarer

För den som vill läsa debatten finns protokollet här:

Det är §9.

Sen följer också en intressant mineraldebatt under §15 där Annie Lööf på ett mycket bra sätt reder ut begreppen.

 

Bookmark and Share

Guldkantade politikerpensioner

Skrivet av Anders W Jonsson 2013-10-02  |  1 kommentarer

Vi 349 riksdagsledamöter har en på många olika sätt en helt unik ställning. En sak som skiljer är att vi, till skillnad från alla andra svenskar, själva besluta om våra ekonomiska förmåner, förmåner som betalas av andra nämligen skattebetalarna. Med den utgångspunkten är det för oss i Centerpartiet självklart att måttfullhet alltid måste prägla våra beslut. Viska aldrig frestas att ge oss själva förmåner som svenska i jämförbar ställning har.

Det gäller inte minst förslaget om att vilka regler som ska gälla för den riksdagsledamot som frivilligt eller ofrivilligt lämnar sitt uppdrag. Dagens system är fullständigt orimligt. Det innebär att den ledamot, som suttit tolv år i riksdagen och hunnit fylla 50 år när han eller hon lämnar sitt uppdrag, får 39 000 i ersättning fram tills det att man fyller 65 år.

Efter att bland annat Centerpartiet lyft frågan och betonat problematiken med de här fullständigt orimliga villkor har nu samtliga riksdagspartier enats om att förändra systemet. Det nya systemet kommer att innebära att dagens inkomstgaranti förändras till ett omställningsstöd för att underlätta ledamotens väg från riksdagen till arbetsmarknaden. Stödet består i både rådgivande och utbildande insatser och ett ekonomiskt stöd som betalas ut under max två års tid.

 

Från Centerpartiets sida välkomnar vi en förändring av de idag fullständigt orimliga ersättningarna. Det är oförsvarbart att man som ledamot av Sveriges riksdag har kunnat få del av guldkantade avtal som vanliga yrkesarbetande människor bara kan drömma om. Som förtroendevald politiker har vi att förvalta folkets förtroende på bästa sätt. Ska vi som politiker kunna uppfattas som trovärdiga i samhällsdebatten måste vi inse att vi inte kan fortsätta som förut med guldkantade avtal. Därför är förändringen av inkomstgarantin helt nödvändig.

Centerpartiet har ställt som krav att det nya systemet ska gälla riksdagens samtliga 349 ledamöter efter valet 2014. För oss är det en självklarhet att alla som söker mandat för att sitta i Sveriges riksdag ska omfattas av likvärdiga villkor. Detta oavsett om man blir invald för första gången eller man söker förnyat förtroende efter att ha suttit i riksdagen tidigare.

Tyvärr vågar inte alla partier i riksdagen löpa linan ut i denna fråga. En majoritet i riksdagen vill gå på en annan linje och skapa ett A- och ett B-lag i riksdagen. Socialdemokraterna och Moderaterna vill, med stöd av Folkpartiet, att de nya reglerna endast ska omfatta de som blir invalda i riksdagen för första gången vid valet 2014. De ledamöter som blir återvalda kommer i så fall att fortsätta omfattas av regler som gör dem till en politikeradel samtidigt som nytillträdda får mer villkor som överensstämmer med vad andra, utanför Helgeandsholmen har.

Förslaget om att dela upp riksdagen i ett A- och ett B-lag stötte på kritik hos flera remissinstanser, däribland Riksrevisionen, Statsrådsarvodesnämnden och Saco. Det är helt ohållbart och kommer att bli mycket svårt att motivera för väljarna.

Kritiken mot att de nya reglerna inte ska gälla alla riksdagens ledamöter efter valet 2014 kommer inte som någon överraskning. Det finns ingen förståelse i samhället för att politiker ska ha guldkantade avtal efter det att man slutfört sitt uppdrag som riksdagsledamot. Det handlar om skattebetalarnas pengar och dessa ska användas sparsamhet och förnuft. Det förslag som nu har majoritet i riksdagen uppvisar varken eller.

Från Centerpartiets sida vill vi att de nya reglerna självklart ska omfatta alla riksdagsledamöter.

Bookmark and Share

Socialdemokratiska villfarelser

Skrivet av Anders W Jonsson 2013-09-30  |  inga kommentarer

Favoritargumentet bland socialdemokratiska riksdagsledamöter är att skattesänkningar hotar välfärden. Jag tror att många sossar skäms när de gång på gång upprepar sin läxa för de vet att det inte stämmer.

Under sina sju år vid makten har Alliansen sänkt skatten med drygt 100 miljarder. Under samma tid har skatteintäkterna ökat med 150 miljarder. Klokt sänkta skatter leder till fler i arbete vilket ger mer, inte mindre i skatteintäkter. Resultatet är att kommuner och landsting har nästan 200 miljarder mer för vård, skola och omsorg. Det beror på att fler i arbete betalar mer skatt och dessutom har statsbidragen till kommuner och landsting ökat.

Om sossarna med hjälp av Sverigedemokraterna lyckas sätta stopp för en skattesänkning kommer de pengarna inte att kunna gå till satsningar på välfärd utan endast till att amortera av på statsskulden. Budgetlagen förbjuder nämligen flyttande av pengar mellan inkomstsidan och utgiftssidan.

Att snabbare amortera av på statsskulden när Sverige fortfarande befinner sig i lågkonjunktur strider mot alla nationalekonomisk klokskap. I lågkonjunktur ska staten inte bromsa utan gasa. Motsatsen gäller i högkonjunktur.

Bookmark and Share

Vecka 40

Skrivet av Anders W Jonsson 2013-09-30  |  inga kommentarer

Måndag

Möte med Centerpartiets verkställande utskott

Läser, skriver, mailar och ringer

Tisdag

Planeringsmöte på riksdagen

Träff med Centerstatsråden

Riksdagsgrupp

Galamiddag på Stockholms slott med anledning av statsbesöket från Portugal

Onsdag

Debatt om riksdagsledamöters avgångsvederlag

Träff med Alliansens välfärdsgrupp

Votering

Torsdag

Träff med statssekreterare på Socialdepartementet

Regeringens allmänna beredning

Möte med Läkemedelsindustrin för att diskutera särläkemedel

Fredag

Studiebesök i Hudiksvall

Bookmark and Share

Vecka 32

Skrivet av Anders W Jonsson 2013-08-04  |  inga kommentarer

Måndag

Studiebesök Bollnäs sjukhus, Aleris

Studiebesök Skogsstyrelsen

Studiebesök hos Polisen

Tisdag

Administrativa göromål

Onsdag

Medverkar i P1 Morgon

Torsdag

Umeå, NOLIA och inledning av folkomröstningskampanjen

Fredag

Verkställande Utskott

Lördag

Jourpass på Gävle sjukhus

Bookmark and Share
img img img